اوقات شرعی

اوقات شرعی

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

محصولات

فروکروم

فروکروم

1. فروکروم پر کربن (HC)

2. فروکروم متوسط کربن (MC)

3. فروکروم کم کربن (LC)

سایز بندی و بسته بندی مطابق سفارش مشتری قابل تامین است.

سایر فروآلیاژها و مواد اولیه :

فرو وانادیوم- فرو تیتانیوم- فرو بورم- فرو نیوبیوم-کک متالورژی-کک نفتی

P
(%Max )
   S
(%Max)
Si
 
(% Max )
C
   (%)  
Mn
  (% Min )
Grode
0.02 0.02 3.00 6.0-8.0 60-65 (HC)
0.02 0.2 2.0 2.0 60-65 (MC)
0.02 0.02 1.0 0.1-0.2 65-70 (LC)


 

ارسال نظر