اوقات شرعی

اوقات شرعی

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

محصولات

سیلیکو منگنز

سیلیکو منگنز Silicon Manganes :

1. سیلیکو منگنز پر کربن (HC)

2. سیلیکو منگنز متوسط کربن (MC)

3. سیلیکو منگنز کم کربن (LC)

سایز بندی و بسته بندی مطابق سفارش مشتری قابل تامین است.
 

P
(%Max )
   S
(%Max)
Si
 
(% Max )
C
   (%)  
Mn
  (% Min )
Grode
0.03 0.05 2.5 14-16 60-65  (HC)
 0.2  0.05  0.5 22-25 60 (MC)
0.2 0.05 0.1 25-30 60 (LC)

 

ارسال نظر