خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

درباره ما

   

اهداف شرکت :

 


 • ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای تجاری به ویژه در سطح بین المللی
 •  تبدیل شرکت به اصلی ترین تامین کننده مواد اولیه صنایع داخلی به ویژه در امر ضایعات فلزی
 •   راه اندازی ماشین آلات مدرن و تکمیل خطوط بازیافت خودروهای فرسوده
 •  برقراری شبکه جامع تامین ضایعات فلزی از تامین، جمع آوری، حمل، تفکیک و استانداردسازی تا تحویل به مشتری
 •  توسعه سرمایه گذاری در بخشهای مولد سود آور و اشتغال زا
 • حداقل نمودن دخالت نیروی انسانی در استاندارد و صنعتی نمودن ضایعات فلزی

فعالیت شرکت :

 

 • تامین و تدارک مواد اولیه مورد نیاز سازمانها، شرکتها، کارخانجات
 • صادرات و واردات کلیه ادوات، تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز سازمانها، شرکتها، کارخانجات
 • انجام کلیه معاملات، مبادلات مالی و بازرگانی و صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات که با موضوع فعالیت شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط باشد.
 • اخذ هر گونه نمایندگی از شرکتها و سازمانها  ارتباط با موضوع فعالیت شرکت
 • اسقاط خودروهای فرسوده