خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

اوقات شرعی

اوقات شرعی

فیلم ها

مشروح خبر

تاریخ: 1396/05/09
گروه: واحد فروش
تعداد بازدید: 1305

مزایده عمومی

مزایده عمومی فروش ادوات وتجهیزات مستعمل مازادبرمصرف

«آگهی مزایده»

شرکت بازرگانی توکا تدارک در نظر دارد تعدادی از ادوات و ماشین الات مازاد بر مصرف خود بشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف

شرح دستگاه

تعداد

توضیحات

1

پرس برقی بزرگ مچاله کن قراضه

1

مدل SIERRA-AL5000

2

پرس دیزلی بزرگ مچاله کن قراضه

1

SIERRA-TREX500

3

پرس کوچک برقی مچاله کن قراضه

2

دهانه 60-پورنیا- تهران

4

پرس کوچک برقی مچاله کن قراضه

1

دهانه 70-پورنیا- تهران

5

پرس کوچک برقی مچاله کن قراضه

1

دهانه80-پورنیا - تهران

6

پرس کوچک برقی مچاله کن قراضه

6

دهانه80-فردوسیان- اصفهان

7

گیوتین هیدرولیک دوبل

1

40تن×2

8

موتور جوش

1

ESAB-KHD375

9

موتور جوش

1

A250 مدیکال

10

مینی بوس

2

ایویکو A60- مدل 1371 و 1372

11

کامیون کمپرسی  911

1

کمپرسی   LK911 مدل 1363

12

ژنراتور برق )گازوییلی )

1

VOLVO

13

سیم کش لاستیک

1

ایتالیا -SALVADORI-680

14

بیل مکانیکی لاستیکی

1

SOLMEK  - ایتالیا 

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی به آدرس اصفهان بوستان سعدی- نبش کوچه خداوردی پلاک 22، واحد فروش شرکت بازرگانی توکا تدارک مراجعه و اسناد آنرا دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 03136292903 و 18-36245316 تماس حاصل نموده و یا به آدرس پایگاه اینترنتی شرکت www.tuka-trading.com  ویا به آدرس کانال تلگرام شرکت

salestoukatadarok@مراجعه نمایید.

شرایط شرکت در مزایده:

1-   سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی هر ردیف می باشد.

2-   شرکت در مزایده برای یک یا کلیه ادوات مجاز می باشد.

3-   شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-   تاریخ توزیع اوراق از 96/4/20 الی 96/4/28

5-   تاریخ بازدید 96/4/24الی 96/4/27ساعت 8:00 الی 12:00

6-   تاریخ تحویل پاکات تا 96/4/31 وگشایش پاکات 96/05/01

7-   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

8-   آدرس محل بازدید ابتدای مبارکه به سمت مجلسی بلوارخیام (جاده کشتارگاه) پارک شهیدان زینلی
                                                                                                                                  شرکت بازرگانی توکا تدارک


ارسال نظر